TŁUMACZENIA: ANGIELSKI, HISZPAŃSKI; LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO I HISZPAŃSKIEGO; USŁUGI Z ZAKRESU OBRÓBKI DŹWIĘKU I NAGRAŃ

“When injustice becomes law, resistance becomes duty” Thomas Jefferson


„Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem” Thomas Jefferson

 

Strona główna wyglądała inaczej, ale czasy są wyjątkowe, więc warto dać wyraz temu co naprawdę ważne. Angielski się w tym przydaje, bo możemy powiedzieć co czujemy i myślimy ludziom na niemal całym świecie. By to jednak zrobić, oprócz samego słownictwa, trzeba znać podstawowe struktury gramatyczne, i tak:


TRYB ROZKAZUJĄCY jest w angielskim najprostszy w użyciu. Zaczynamy od czasownika w bezokoliczniku i potem idzie reszta zdania. Zaś gdy chcemy zaproponować by robić coś wspólnie, użyjmy konstrukcji ‘let’s…’:


Fear not! Let’s live! Let’s breathe! Let’s love! Let’s be brave! Let’s meet! Let's stand together! Let’s create a normal human world for our children and for this planet!


Gdy chcemy PODZIĘKOWAĆ GRZECZNIE ODMAWIAJĄC, możemy zacząć od ‘thank you’ i następnie zaproponować inne alternatywne rozwiązanie za pomocą CZASOWNIKA MODALNEGO ‘can’:


Thank you very much but you can stick your great vaccines up your own ass if you like.

Ważny jest także CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY, w którym możemy wyrazić prawdy ogólne. Pamiętajmy by w przeczeniu dać operator ‘don’t’ lub ‘doesn’t’.

I only trust my heart. I trust my intuition and what I see as pure in other people's hearts.
I don’t trust the government of fearful, mediocre, manipulative, greedy, heartless people.
I don’t believe the propaganda of mainstream media.
I don’t buy anymore their fear and the whole virus paranoia.

CZAS PRZYSZŁY PROSTY jest ważny do wyrażenia naszej woli i determinacji. Użyjmy ‘will’, a w przeczeniu ‘won’t’:

I won’t die a slave.
I won’t obey the terror rules.
I won’t let myself be intimidated by threats of tyrants and bullies.
I won’t wear that stupid mask.
I will meet my friends and loved ones. I will love.
I will have close contact with people who want it too.

Chcesz poznać więcej angielskiego, zapraszam do kontaktu!